Přednáška Bohdana Zilynského Život Hyppolita Olgerda Boczkowského

Přednáška Bohdana Zilynského Život Hyppolita Olgerda Boczkowského

Přednáška PhDr. Bohdana Zilynského, Ph.D. Hyppolit Olgerd Boczkowski v česko-ukrajinských vztazích.

V úterý 21. května se na půdě FF UK uskutečnila přednáška PhDr. Bohdana Zilynského, Ph.D. Tématem jeho vystoupení byl život Hyppolita Olgerda Boczkowského (1885-1939). Tento novinář a vysokoškolský pedagog byl v pražském prostředí výjimečnou postavou: jako Polák, narozený v ruské části Ukrajiny, který se ztotožňoval s ukrajinským národním hnutím, stál na pomezí různých národních kultur a tradic. Boczkowski musel Rusko opustit po roce 1905 kvůli své účasti v revolučním hnutí. Brzy poté, co se usadil v Praze, kde strávil celý zbytek svého života, začal přispívat do českých novin i odborných časopisů, především do Slovanského přehledu. Aktivně seznamoval českou veřejnost s problematikou nejen ukrajinskou, ale například i finskou; projevoval dlouhodobý zájem o otázky utváření a existence nestátních národů. V období existence UNR aktivně spolupracoval s její diplomatickou misí v Praze na vydávání popularizačních brožur o ukrajinské problematice. V meziválečném období se věnoval práci pedagoga na Ukrajinské hospodářské akademii v Poděbradech, kde přednášel sociologii, a intenzivní novinářské práci, především pro ukrajinské emigrantské tiskoviny. Jeho dobrá znalost českého prostředí měla nemalý význam v boji za udržení této významné vzdělávací instituce. Pan Zilynskyj zdůraznil mimořádnou úlohu, kterou Boczkowski sehrál ve snaze Ukrajinců informovat českou veřejnost o katastrofálním hladomoru na Ukrajině v roce 1933. Ve třicátých letech vytvořil také své stěžejní dílo Vstup do naciolohiji (Úvod do naciologie), kde se věnoval sociologickým otázkám, spojeným se vznikem národů. Této komplexní práci se však bohužel ve své době nedostalo náležité reflexe, ačkoliv byla dokonce přeložena do němčiny. Jak podotkl přednášející, mnohé z Boczkowského aktivit přesahovaly absorbční schopnost prostředí ukrajinské emigrace, pro něž byly především určeny.

Přednáška byla hojně navštívena studenty i veřejností. Životopisná studie, kterou Bohdan Zilynskyj napsal na základě pramenů především z pražských a lvovských archivů, má zanedlouho vyjít v knižní podobě.

Autor textu: Miroslav Tomek

Autorka fotografií: Hanna Velyčko