Semináře

Semináře

Semináře

  • Pracovní seminář „ČESKÁ ASOCIACE UKRAJINISTŮ patnáct let činnosti (1991-2006)“ – 6.11.2006
  • Život a vědecký odkaz prof. Ivana Paňkevyče
  • Současný stav a výhledy české universitní ukrajinistiky
  • Seminář ukrajinštinářů (historie a současnost literárního překladu ukrajinských literárních děl do češtiny)