Členové » Věra Nečasová

Věra Nečasová

Překlady publikované knižně:
Ivan Drakobij, Dědova dcera a bábina dcera, O chudém chlapci a bohatém Markovi, in Pomsta Oleksy Dovbuše,
ed. Rita Kindlerová, Praha, Argo 2004
Dibrova, Volodymyr: Why Don’t We do It in the Road
Gabor, Vasyl: Příběh ženy, která se zamilovala do větru
Ponomarenko,Ljubov: Žroutka
Sňadanko, Natalka: Výlet smrtelně nemocných
– vše in Expres Ukrajina, ed. Rita Kindlerová, Zlín, Kniha Zlín 2008

Překlady publikované v časopisech:
Pidmohylnyj, Valerjan: Syn, Babylon XV, č. 9, 29. 5. 2006
další překlady v Literárních novinách a českých číslech Ukrajinského žurnálu

Jazykové redakce překladu:
Zabužko, Oksana: Sestro, sestro, přel. Rita Šindlerová, Praha, Argo 2006
Expres Ukrajina, ed. Rita Kindlerová, Zlín, Kniha Zlín 2008

Odborné články:
Ukrajinský hladomor v letech 1921-23, Babylon XV, č. 9, 29. 5. 2006