Setkání s ukrajinskými nakladateli

Setkání s ukrajinskými nakladateli

Na půdě FF UK se 14.5. 2015 konala diskuse s představiteli různých ukrajinských nakladatelství, účastnících se ukrajinské expozice „Ukrajinský dům“ na knižním veletrhu Svět knihy. Vzhledem k tomu, že osobnosti zastupující jednotlivá nakladatelství představovaly různé regiony Ukrajiny a zároveň se jednalo o lidi, kteří mají dlouholetou zkušenost s nakladatelskou činností, diskuse byla pestrá, profesionální a věcná zároveň. Účastníci setkání poměrně podrobně popsali specifika nakladatelské a vydavatelské činnosti na Ukrajině de iure a de facto, poukázali na příčiny nedostatečného rozvoje této oblasti kultury a pohovořili rovněž o možnostech navázání spolupráce s českými nakladatelstvími. Diskusi moderovala Rita Kindlerová.
(Autorka textu: T. Sverdan)