Alla Archanhelska na olomouckém ukrajinistickém sympóziu představila Českou asociaci ukrajnistů

Alla Archanhelska na olomouckém ukrajinistickém sympóziu představila Českou asociaci ukrajnistů

29. srpna 2018 proběhlo na půdě olomoucké univerzity IX. Olomoucké sympózium ukrajinistů „Současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a kultury“. Alla Archanhelska, naše olomoucká členka, představila přítomným činnost České asociace ukrajinistů.

Fotografie: A.Archanhelska, T. Okopna