Kontakt

Kontakt

Česká asociace ukrajinistů, FF UK,
11000 Praha, Česká republika

SPOJTE SE S NÁMI

tel: 737 864 404
chlanova@centrum.cz
asociace@ukrajiniste.cz