Podporujeme Ukrajinu!

Podporujeme Ukrajinu!

Česká asociace ukrajinistů naprosto jednoznačně odsuzuje agresi prezidenta Putina vůči Ukrajině, stejně jako naprosto odmítá jakoukoliv snahu o zpochybnění její historické legitimity, územní celistvosti a legitimity současné vlády v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským. S veškerou možnou naléhavostí vyzýváme všechny představitele západních a demokraticky smýšlejících vlád k okamžité maximálně rozhodné a tvrdé odezvě. Na její fázování a vyčkávání s nejtvrdšími sankcemi už v době bezprostřední invaze a útoku na hlavní město není čas. Vyzýváme a prosíme též všechny lidi bez rozdílu o jakoukoliv finanční, hmotnou, logistickou ale i morální pomoc. Každý jednotlivý hlas nebo čin skládá mozaiku jednotného odporu a jasného Ne nehumánním praktikám ve 21. století. Nyní je třeba neústupnosti nás všech. Stojíme za všemi Ukrajinci, ale také za Rusy a Bělorusy, kteří válku odmítají a v nelehkých podmínkách svých zemí se snaží o odpor vůči prezidentu Putinovi.

Veškeré aktuality budou zveřejňovány nikoliv na webových stránkách asociace, ale na jejím facebooku.