Zhudebněná ukrajinská poezie

Zhudebněná ukrajinská poezie

Sedmá přednáška (11.5. 2017) – Zhudebněná poezie jako mainstream. Performativní poezie – navazovala plynule na přednášku předchozí, neboť se opět věnovala poezii, tentokrát však poezii zhudebněné, performativní, booktrailerům, videopoezii apod., tzn. různým způsobům fungování poetického textu a vlivu na čtenáře/posluchače.  V první řadě Iryna Zabiiaka zmínila nejvýraznější osobnosti a uskupení, jejichž činnost je z velké části založena na využití poezie jako písňového textu: Jedná se v první řadě o básníky, kteří jsou zároveň součástí hudebních kapel – hudební skupina Serhije Žadana Собаки в космосі (Бийся за неї, 2014; Пси, 2016), Jurije Izdryka a Ihora Semenčuka Драмтиатр,  dále pak nelze opomenout úzkou spolupráci Jurije Andruchovyče se skupinou Karbido (Цинамон, 2010) a skupinou Мертвий Півень.  Za druhé uvedla  příklady zpěváků, kteří začleňují do svého repertoáru poezii – sestry Telňukovy zhudebňující například poezii Oksany Zabužko (Дорога зі скла, viz   https://www.youtube.com/watch?v=KpQzWEhiyWY ) či Irynu Cilyk (Повертайся живим, 2014, viz https://www.youtube.com/watch?v=i_mCIqGQQ1I ); Dakh Daughters ( https://www.youtube.com/watch?v=H2fcoCbZBO4 ), Koзак систeм (zhudebněná poezie Dmytra Lazutkina, https://www.youtube.com/watch?v=5FrmJDSOGHA ). Za třetí  uvedla příklady hudebně-poetických projektů spíše příležitostného charakteru – například populárního Dmytra Lazutkina (Україна: З вiрoю в сeрцi, např.: https://www.youtube.com/watch?v=UfH6N9iNo18 ), hudební kompozice typu Абрикоси Донбасу (poezie Ljubov Jakymčuk, hudba Marek Tokar, viz https://www.youtube.com/watch?v=cqO4xBc8SCY ), multimediální projekt Oleksandra Mycheda Aмнeзiя (2013), Понтиїзм (2014),  Мороки (2016, viz https://www.youtube.com/watch?v=lwikRArkf2A ), společné projekty věnující se válečné tématice Iryny Cilyk a Anny Malyhon vzniklé ve spolupráci s televizním kanálem 1+1. V neposlední řadě je třeba zmínit i festival videopoezie (soutěž Циклоп 2014 – soutěž vytváření videí na texty básní Serhije Žadana: https://www.youtube.com/watch?v=XCO6kVKLAHg , Звідки ти, чорна валко?). V souvislosti s propojováním umění, zvláště pak poezie a vizuální složky, vyvstává otázka, zda tímto způsobem poezie získává, zda je obohacena, nebo se stává další „hračkou“ v pořadí, součástí zrychleného vnímání světa pomocí proměnlivého obrazu. Iryna Zabiiaka zmínila i literární performance, velmi populární zvláště v letech 2015-2016, jež jsou součástí např. Gogolfestu (Тюремна пісня Oleny Herasymjuk – https://www.youtube.com/watch?v=VM6H2DmI_pU ), performance na Knižním Arsenálu (Книжковий Арсенал) – poéma Воздух  Myroslava Lajuka.  V neposlední řadě jsou nedílnou součástí současné literatury i booktrailery (psychothriller Астра Oleksandra Mycheda –    https://www.youtube.com/watch?v=ZjhI2bAAiOA , jenž je zajímavý tím, že je v podstatě pouhou součástí šířeji pojatého multimediálního projektu, kniha je tak jen částí); 33 митці у трьох актах Сари Торнтон (viz https://www.youtube.com/watch?v=C64SW4jEXFc ); Maxe Kidruka – Бот,  (viz https://www.youtube.com/watch?v=ziqzjHYa_nc ).  Sedmá přednáška Iryny Zabiiaky se omezila na stručný výčet nejvýznamnějších tendencí, neboť přednášející chtěla umožnit posluchačům návštěvu koncertu zmiňovaného DRUMTYJÁTRu, které se tentýž večer konal v dejviceké KLUBOVNĚ.