Minulé akce 2017

Minulé akce 2017

Setkání s ukrajinskými spisovateli – Anna Malihon, Oleh Šynkarenko, Myroslav Lajuk

Brněnská ukrajinistika již druhým rokem iniciovala setkání s ukrajinskými spisovateli (24.-28.4. 2017). Tentokrát se na turné po České republice vypravila Anna Malihon, Myroslav Lajuk a Oleh Šynkarenko. Po vystoupeních v Brně a v Olomouci je v závěru jejich pobytu čekala Praha. Všichni tři autoři vystoupili na společném literárním večeru, který se konal 27.4. 2017 na půdě FF UK. Večer zahájila básnířka, prozaička, autorka dětské literatury Anna Malihon čtením poezie z již vydané sbírky Krevní transfúze (2012) i dosud nepublikovaných sbírek (v češtině vyšla poezie Anny Malihon v časopise Plav 2014/4 – http://www.svetovka.cz/archiv/2014/04-2014.html). Právě název zmíněné sbírky posloužil jako odrazový můstek k další diskuzi o podstatě poezie – s poezií (podobně jako s darovanou krví) může člověk přijímat chtěné i nechtěné, vliv, který na něj poezie (krev) má, není tak zcela v jeho moci. Kromě tvorby básnické se řeč stočila krátce i k jedinému románu Anny Malihon – Навчи її рoбити цe (Nauč ji to dělat, 2013), jenž se věnuje blízkému vztahu dvou žen, což je, jak poznamenala v komentáři ke knize Irena Karpa, téma na Ukrajině značně výbušné: „Příběh vztahu dvou mladých žen vždy zůstane provokací – tím spíše na Ukrajině, kde je vědomí některých lidí stejné jako v době upalování čarodějnic.“ Básník, prozaik, dramatik a esejista Myroslav Lajuk sice věnoval počátek svého vystoupení poezii (v češtině vyšla poezie Myroslava Lajuka v časopise Plav 2014/4 – http://www.svetovka.cz/archiv/2014/04-2014.htm) – a to jak své vlastní, tak i obecnějšímu zhodnocení postavení básníka v současném literárním prostoru, hlavní pozornost však byla upřena na jeho román Бабoрня (Důchoďák, 2016), věnující se hledání smyslu života, identity, vlastní důstojnosti prostřednictvím příběhu postarší učitelky. Jako poslední vystoupil prozaik a novinář Oleh Šynkarenko – autor zcela jiného ražení, o němž Andrej Kurkov řekl: „Kdyby Oleh Šynkarenko neexistoval, dříve či později by ho vymysleli. Vymysleli by ho jako mystifikaci, jako spisovatele-robota, schopného napsat takový román, jaký by žádný skutečný, živý spisovatel napsat nemohl.“ Oleh Šynkarenko, autor antiutopických románů Кагарлик (2014, 2015), Перші Українські Роботи (První ukrajinští roboti, 2016) a Череп (Lebka, 2017) seznámil čtenáře se svou tvůrčí strategií a s tématy, která v současné době nejvíce poutají jeho pozornost. Posluchači měli možnost díky krátkým úryvkům z románů sledovat proměnu Šynkarenkova stylu psaní v jednotlivých románech.

Pokud by něko měl zájem o prezentaci z tohoto literárního večera, napište na: chlanova@centrum.cz

Večerem provázela Tereza Chlaňová a Alexej Sevruk, který se rovněž ujal tlumočnické role.

V průběhu večera zazněla poezie a próza v překladech Alexeje Sevruka, Karoliny Jurákové, Terezy Chlaňové, Iryny Melnyk, Heleny Pazdiorové a Kyryla Stetsenka.

Akci organizovala Česká asociace ukrajinistů ve spolupráci s Ústavem východoevropských studií.

Literární večer byl součástí týdenního hostování tří ukrajinských autorů na ukrajinistice v Brně (24.-25.4), Olomouci (25.-26.4) a Praze (26.-28.4). Akci organizuje oddělení ukrajinistiky Ústavu slavistiky Filosofické fakulty Univerzity Masaryka v Brně, Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy. Poděkování patří REGA & R spol. s r.o. za pomoc v řešení organizačních otázek, souvisejících s příjezdem hostů. Akci finančně podpořil Культурно-освітній центр «Крок».